Coaching & training | Consultancy | Interim Management | intro 

 

 

 Het zijn de individuen die vorm geven aan de mensgerichte kwaliteiten van organisaties. Dit vraagt veel van hun vaardigheden, inzicht en zelfsturing. De coaching en training is erop gericht een continu ontwikkelingsproces op gang te brengen, dat doorgaat na de training of het coachingstraject


Lees mijn visie op coaching in mijn afstudeerscriptie "Het volwassen perspectief" ( pdf 700 Kb)  

.